Abydos Gate Abydos Gate Abydos Gate
Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK5x09 Between Two Fires (Két tűz között)

Írta:
Ron Wilkerson 

Rendezte:
William Gereghty


Ebben az epizódban a korábbi évadokból már megismert, tollan civilizáció tűnt fel ismét a színen. Ez a fejlett kultúra a Tollana nevű bolygón él, és tulajdonképpen "barátságosnak" is nevezhetnénk őket, ha leszámítjuk pökhendi "felsőbbrendűségi" beütésüket, amit a Föld, általuk "primitívnek" tartott civilizációja felé tanúsítottak.

Emlékeztetőül, eddig ezekben a részekben találkozhattunk velük:

1x16 Enigma / A titokzatosak
3x15 Pretense
3x18 Shades of Grey

Korábban, a CSK-1 arra kérte a tollanokat, hogy segítsenek nekik a Goa'uld elleni harcban. Modern fegyverekhez és technológiához szerettek volna jutni, de a tollanok kerek perec megtagadták az együttműködést. Ez igazán nem volt szép tőlük, tekintve, hogy O'Neill és emberei mentették meg a Tollanát a pusztulástól. Azt hozták fel kifogásként, hogy elveikkel ellentétes lenne, ha fejlett civilizációjuk vívmányait primitív társadalmakkal megosztanák.

Ezért is volt meglepő, hogy az egyik vezető tollan politikus, Omoc tanácsos, végakaratában meghívta a CSK-1 tagjait, hogy vegyenek részt a temetésén. Bár ennek életében nem sok tanújelét adta, úgy tűnt, nagyra becsülte O'Neillt és embereit, ezért hívta meg őket a szertartásra.

A temetés után a Travell tanácsos megkérte a CSK-1 tagjait, hogy másnap térjenek vissza a Tollanára. O'Neill ezredest és embereit egy másik tollan, Narim kísérte vissza a csillagkapuhoz. Narimot is megismertük már a korábbi részekben, mint Omoc közvetlen munkatársát. A férfi szemmel láthatóan gyengéd érzelmekkel viseltetett Samantha iránt, és a búcsúzáskor kedvesen megfogta a kezét. De ennek a gesztusnak, mint később kiderült, más oka is volt...

(A CSK-1 éppen megérkezik a bázisra)

Sam: Uram... Narim éppen most adta át ezt nekem.

(A kezében levő apró szerkezet Narim hologramját vetíti ki.)

Narim hologramja: Sajnálom Samantha, nem tudtam személyesen elmondani. Nem tudom, kiben bízzak. A halála előtt, Omoc figyelmeztetett, és úgy hiszem, igaza volt. A Föld halálos veszélyben van.

Ez után az izgalmas bevezető után, felcsendült a főcím ismerős zenéje...

Másnap a CSK-1 visszatért a Tollanára. Jack O'Neill és Daniel Jackson Travell tanácsost keresték fel, míg Samantha Carter és Teal'c Narimot látogatták meg, hogy megtudják, mi rejlik a férfi figyelmeztetése mögött.

Travell tanácsos arról tájékoztatta az ezredest és Danielt, hogy Omoc halálával a tanács nézőpontja megváltozott a technológiák átadásával kapcsolatban. Igen előnyös üzletet ajánlott: a tollan technológia egyik legfontosabb alapanyagának, a triniumnak kezdtek kimerülni a telepei Tollanán, míg a Taurinak volt egy külső világbeli bányája. A triniumért cserébe, a tollanok felajánlottak egy ionágyút, egy olyan hatékony fegyvert, mely a Goa'uld hajóit is képes lesöpörni az égről.

A megbeszélés után, amikor Jack és Daniel csatlakoztak a többiekhez, Narim teljesen megdöbbent a hír hallatán. Szerinte ez az ajánlat teljesen ellentmond a tollanok filozófiájának. Omoc haláláról, és hogy milyen veszélyre célozhatott, sajnos semmi újat nem tudott mondani, mindössze annyit, hogy a tanácsos nagyon feszült volt a halála előtti időszakban.

A CSK-1 visszatért a Földre, és számba vették az ajánlatban rejlő lehetőségeket. Kiderült, hogy egyetlen ionágyú nem lett volna képes a bolygó teljes védelmét ellátni, ehhez legalább harmincnyolcra lett volna szükség.

A tollanok nem zárkóztak el a kért mennyiség leszállításától, természetesen megfelelő mennyiségű triniumért cserébe. Ugyanakkor Narim megdöbbentő felfedezésről számolt be a CSK-1-nek...

Narim: Minden tollannak van egy apró implantátuma, ami folyamatosan figyeli az egészségi állapotát. (A férfi elővesz egy apró műszert, és a csuklójához illeszti, mire az sípolni kezd.) Látják? Ezek a jelenlegi adataim.
Sam: Ezek szerint jól van?
Narim: Igen. Kitűnően. Ugyanakkor, én vagyok Omoc javainak gondozója, beleértve egészségügyi felvételeit is. Utolsó beszélgetésünk után leellenőriztem pár dolgot. Bizonyára tudják, hogy Omoc szívroham következtében hunyt el...
Jack: Narim, mire akar kilyukadni?
Narim: Annak ellenére... (Néhány járókelő jön feléjük, mire félbeszakítja a mondókáját.) Annak ellenére, hogy Omoc nagyon feszültnek tűnt, tökéletes egészségnek örvendett.
Sam: Az emberek néha teljesen váratlanul halnak meg szívinfarktusban.
Narim: Az implantátumaink egy központi rendszerhez csatlakoznak. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal riasztanak. Normális esetben, a segítség öt percen belül a helyszínre érkezik... Omoc halálának éjszakáján ez az idő több mint tíz perc volt.
Sam: Mire céloz?
Narim: Hogy ennek nem lett volna szabad így történnie... a rendszer kifogástalan.
Jack: Nem! (Lassan, tagolva megismétli.) MIRE CÉLOZ?
Narim: Nos, úgy hiszem... (Idegesen körülpillant, és halkan folytatja.) Úgy hiszem, Omoc tanácsost meggyilkolták.
Ezután, a nem mindennapi bejelentés után, Jack és Daniel tovább folytatták a tárgyalásokat Travell tanácsossal, míg Sam és Teal'c elmentek Narim lakására, hogy Omoc feljegyzéseiből megpróbálják kideríteni, mi történhetett a tanácsossal, és ez hogyan lehet összefüggésben a Földet fenyegető veszéllyel. A férfi lakásában azonban másra is fény derült: ha eddig nem lettek volna világosak Narim érzelmei, ez a kis jelenet teljesen nyilvánvalóvá tette őket...
(Kellemes női hang köszönti a belépőket.)

Hang: Üdvözlöm, Narim. Isten hozta itthon. Légkör kontroll aktív. Készíthetek vacsorát önnek és vendégeinek?
Narim: Köszönöm, nem.
Sam: Narim?
Narim (zavartan): Igen, Samantha.
Sam: Ez az én hangom?
Narim: Elnézést. Reméltem, hogy nem veszi észre.

(A kínos helyzetet a gyakorlatias Teal'c menti meg.)

Teal'c: O'Neill ezredes megkért, hogy keressünk bizonyítékot a gyilkosságra. Kezdhetjük?

Míg ők a feljegyzések között kutattak, Jack és Daniel ígéretet kaptak arra, hogy mind a harmincnyolc ágyút megkapják. Ezután csatlakoztak a többiekhez, Narim lakásán. Házigazdájuk nem akart hinni a fülének, amikor megtudta a tárgyalások eredményét.

A tetemes mennyiségű adat között, Teal'c érdekes feljegyzésre bukkant...

Teal'c: Narim. O'Neill ezredes. Azt mondják, két hónappal ezelőtt volt egy soron kívüli hadgyakorlat az ágyúkkal, ami ellen Omoc hivatalosan tiltakozott.
Narim: Igen, jól emlékszem. Együtt vacsoráztunk aznap. Omoc késve érkezett, és nagyon dühös volt. Valami igazságtalanságra célozgatott.
Daniel: Nem értem... Miért fontos ez?
Sam: Támpontokat keresünk, amikor Omoc ellentétbe került a tanáccsal.
Narim (teljesen összezavarodva): Ez lehetetlen.
Jack: Mi?
Narim: E feljegyzés szerint, a tanácskozás késő délutánig tartott. De Omoc csak késő este érkezett vissza.
Sam: És?
Narim: Azt jelenti, hogy kétórányi anyag hiányzik.
Jack: Enyhe mulasztás?
Narim: Lehetetlen.
Sam: Ha a tanácsot gyilkossággal gyanúsítjuk, a feljegyzések meghamisítása csak hab a tortán.
Narim: Nincs tisztában a törvényeinkkel. Ha kormányunk olyan magas rangú képviselői, mint a tanács tagjai, félrevezetik a népet, lehet, hogy különösen hangzik, de súlyosabb bűncselekmény a gyilkosságnál. (zavartan elhallgat, majd hitetlenkedve folytatja) Ez... Ez hihetetlen. Akkor nagyon különösnek találtam Omoc viselkedését az ágyú tesztelése miatt.
Jack: Talán kicsit több van mögötte, hm?
Daniel: Ha a tanács el akarta rejteni a nyomokat, miért hagyta meg Omoc tiltakozását?
Narim: Mert a beadványt a tollan törvényhozás minden szintjén iktatták. Lehetetlen lenne törölni anélkül, hogy az összeesküvést ki ne terjesztenék a tanács berkein kívülre.
Sam: Bármi is történt a kitörölt idő alatt, Omoc az életével fizetett érte.

(Elgondolkodva egymásra néznek.)


A CSKP-ra visszatérve, Hammond tábornok, és a CSK-1 elhatározták, hogy a végére járnak az összesküvésnek. Sam ötlete alapján, radioaktív izotóppal megjelölték az első triniumszállítmányt, hogy nyomonkövessék, mire is kell ekkora mennyiségben a tollanoknak. Ugyanis erre irányuló korábbi kérdéseiket Travell tanácsos sorban kikerülte.

Narim, némi rábeszélésre, hajlandó volt segíteni a CSK-1-nek. Első lépésként Travell és tanács bizalmas feljegyzéseihez akartak hozzájutni. Szerencséjükre, Omoc kódját még nem törölték a biztonsági rendszerből, így Sam, Daniel és Narim be tudtak jutni Travell irodájába. Az irodában talált feljegyzésekből kiderült, hogy a két hónappal azelőtti incidens, nem egy szimpla teszt volt, hanem egy Goa'uld hajó közelítette meg a bolygót, mire a tollanok tüzet nyitottak rá... Eredménytelenül! Tehát a Goa'uldnak sikerült egy olyan pajzsot kifejlesztenie, amit a tollanok ágyúi nem tudtak áttörni. Persze, felmerült a kérdés, hogy miért nem pusztította el a Goa'uld a bolygót, amikor módjában lett volna? A feljegyzések szerint, a hajó harc nélkül távozott. Újabb rejtély...

A filmkészítők gonoszsága folytán azonban a következő jelenet már Jack és Teal'c felderítőútját mutatta, akik a trinium nyomai után indultak. A Narimtól kapott, trükkös "faljáró" készülék felhasználásával megtalálták a szállítmányt. Egy tágas terembe jutottak, ami telis-tele volt furcsa, de meglehetősen vészjósló kinézetű szerkezetekkel.

A következő filmkockákon ismét Travell irodáját, és Narimmal kiegészített Sam/Daniel páros profi kutatóakcióját láthattuk. Narim éppen egy felvételt nézett, amin egy hatalmas bomba robbanása látható. Kiderült, hogy mire kellett a rengeteg trinium. Tömegpusztító fegyverekhez!
Sajnálatos módon, Travell tanácsos mégsem bizonyult olyan óvatlannak. Számos fegyveres őr kíséretében megjelent, és letartóztatta az illetéktelen behatolókat...

Travell: Kérem, tegyék el a fegyvert. Az épület tele van biztonsági szolgálat embereivel. (Az őrök lefegyverzik Samet és Danielt.) Mégis, mit csinál, Narim?
Narim: Mégis, mit csinál, TANÁCSOS?

(A gúnyosan odavágott kérdésre azonban nem a nő válaszol, hanem egy jellegzetesen torz, és nagyon ismerős hang... TANITH!)

Tanith: Amit tennie kell, hogy megmentse a világukat.
(Sam és Daniel döbbenten néznek egymásra. Travellen látszik, hogy bárhol máshol szívesebben lenne, mint ott és akkor.)


Jelenet vége, és ismét visszatértünk Jackhez és Teal'chez, amint éppen Narim lakásába léptek be. Fegyveresek ütöttek rajtuk. /Ahogy Jack mondaná: Gee, what a shock!/

Jack: Hello fiúk!

(Némi pisztolypárbaj, lézerfegyverekkel, és a két őr kipipálva.)

Jack: Ez nem jó jel.


Újabb gyors helyszínváltás: Travell irodájában kezdtek elszabadulni az indulatok...

Narim: Szövetkeztek egy Goa'ulddal!
Sam: A neve Tanith.
Daniel: Igen, de... nem kéne halottnak lennie?
Tanith: Ha mindenáron tudni akarja...
Daniel: Akarom...
Tanith: Elhagytam Apophis hajóját egy mentőkapszulában, még jóval a nap felrobbanása előtt. (Sam felé fordulva.) Mellesleg, köszönöm. Nagy szívességet tettek nekem a hajóhad elpusztításával.
Sam: Semmiség.
Tanith: Milyen csodálatos, hogy mindketten itt vannak. Gondolom, Teal'cnek is itt kell lennie valahol.
Travell: A többieket is elfogjuk, ahogy megbeszéltük.
Tanith: Alig várom, hogy ismét találkozzam vele, és O'Neill ezredessel.
Narim (Travellhez): Hogy teheti?
Travell: Nem egyedül tettem, Narim. A tanács is eljátszotta a maga kis szerepét a Tollana védelmében.
Narim: Megölték Omoc tanácsost!
Travell: Ha nem tettük volna meg, a Tollana már nem létezne!
Tanith: És nem is fog, ha nem tartja be az ígéretét, tanácsos.
Travell: Legyen nyugodt, tartjuk magunkat az egyezséghez.
Narim: Maga és a tanács nem köthet ilyen egyezséget a tollanok nevében! Inkább harcolunk és meghalunk, mint hogy eladjuk a technológiánkat a Goa'uld-nak.
Travell: Kíváncsi vagyok, hogy akkor is ilyen könnyen meghozná-e ezt a döntést, ha a helyemben lenne.

(Narim kihasználja helyzetet, és átveti magát a falon, a trükkös faljáró segítségével. Sam és Daniel követni akarják, de Tanith megakadályozza, a Goa'uldok elmaradhatatlan kesztyűfegyvere segítségével. Sam és Daniel sértetlenül, bár elég szerencsétlen arccal elterülnek a földön. Ez biztos fájt nekik)

Travell: Utána! Nem szökhet meg!


A menekülő férfi, csodák csodájára egyenesen Jack O'Neill és Teal'c karjaiba futott. Na igen, ez már Narimnak is feltűnt....

Narim: Hogy talált meg?
Jack: Egyedül Ön visel szürke ruhát.
Teal'c: Jackson és Carter őrnagy?
Narim: Travell tetten ért minket. Volt vele Goa'uld is, akivel a tanács üzletet kötött. Sikerült megszöknöm, de a teljes tollan biztonsági szolgálat engem keres. És Önöket, ami azt illeti.
Jack: Térjünk vissza a Goa'uld részhez.
Narim: A tanács lepaktált egy Goa'ulddal... A neve Tanith.
(Bár az arcán semmi sem látszik, könnyen elképzelhetjük, mi zajlik le Teal'c lelkében. Jack igyekszik gyorsan lecsillapítani.)

Jack: Nyugi, nagy fiú. Milyen üzletet?


Narim néhány mondatban összefoglalta, amit Travell irodájában megtudtak. Nem volt nehéz összerakni a mozaikdarabokat. A tollan technológia felhasználásával, azok a fegyverek, amiket a Goa'uld számára építettek, bármin képesek áthatolni... még az íriszen is.

Eközben Travell és emberei Narim egészségügyi implantjának segítségével próbálták megtalálni a férfit. És egy igen érdekes beszélgetésnek lehettünk fültanúi a szobában...

Travell: Mondja meg a gazdájának, hogy időben szállítunk.
Sam: Hogy mondta? Gazdája?
Daniel: Nem gondolja hogy egyedül képes minderre, igaz?
Sam: Apophis halott, és egy újonc egy mentőkapszulában... Keresnie kellett egy hatalmasabb szövetségest.
Daniel: Most ki parancsol neki?
Travell: Nincs neve.
Tanith: Természetesen van neve... Mindössze a magadfajta nem tudhat róla. (feláll és a foglyok felé biccent) Tegyen velük amit akar... Habár... Ha szegényes biztonsági erőik végül mégis elfognák Teal'cet... Küldje fel őt hozzám.


Eközben Jack és Teal'c meggyőzték Narimot, hogy segítsen nekik elpusztítani a Goa'uldnak épített fegyvereket, és neki is vágtak a kivitelezésnek.

Az idő persze haladt, és lejárt a határidő, amit Tanith adott Travellnek. Az asszony biztosította a Goa'uldot, hogy az első szállítmány készen áll. Tanith ekkor változtatott feltételein, és azt parancsolta, hogy az első bombát harminc percen belül küldjék át a Földre. Travell tanácsos ekkor döbbent rá, mit is jelent alkut kötni egy Goa'ulddal.

Jack és Daniel feltűnően könnyen hagyták elkapni magukat. Hamarosan csatlakozhattak a CSK-1 másik két tagjához, Travell irodájában. Mint kiderült, náluk volt Narim implantátuma, így a férfi szabadon mozoghatott. És nem vesztegette az időt...

Váratlanul egy ionágyú nyitott tüzet az épületre, ahol voltak. Travell és emberei elhagyták a szobát, magukra hagyva a CSK-1 tagjait. Narim hamarosan megjelent a kiszabadításukra. A csillagkapuhoz kísérte őket, de nem tartott velük. A Tollanán maradt, hogy segítse népét, bármilyen kilátástalan harc elé is néztek. Megható volt a búcsújelenet Narim és Sam között. A férfi tekintetén látszott, hogy tisztában van vele, soha többé nem látja az imádott nőt, és úgy tűnt, Sam sem maradt érzéketlen Narim iránt...

A CSKP-n összegezték a küldetés végeredményét. Tanith él, egy ismeretlen rendszerúr szolgálatában, akinek a kezében félelmetes technológia összpontosul. Bár a tollanok fegyverei, hála Narimnak és a CSK-1-nek, feltételezhetően nem jutottak a Goa'uld kezébe, az új védőpajzs nagy előnyhöz juttatta névtelen ellenségüket. Nem túl rózsás a helyzet. Ekkor az egyik technikus bejövő rádióhívást jelzett...

Technikus: Közvetlen üzenet érkezik a Tollana nagy hatótávolságú adójáról.
Narim (alig hallható, recsegésekkel tarkított adás): ...sikerült néhány embert eljuttatni... A csillagkaput megsemmisítették.
Sam: Narim.
Narim: A védelmünk csődöt mondott. Menekülni próbáló hajóinkat megsemmisítik. Azt akarom, hogy tudják...
Technikus: Sajnálom uram. Ennyi... A kapcsolat megszakadt.
És itt a történet vége.
Az epizód leírását Ida készítette. Kapcsolódó fórumtéma
 Fórum: Epizódok - 1. évad
 Fórum: Epizódok - 2. évad
 Fórum: Epizódok - 3. évad
 Fórum: Epizódok - 4. évad
 Fórum: Epizódok - 5. évad
 Fórum: Epizódok - 6. évad
 Fórum: Epizódok - 7. évad
 Fórum: Epizódok - 8. évad


Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK